Czy warto stosować style w pracy dyplomowej?

Pisząc prace dyplomowe musimy zawsze pamiętać o tym aby stosować te same wzorce estetyczne, które albo są bardzo szczegółowo określone przez naszą uczelnię, albo ogólnie obowiązują w świecie prac naukowych i które znajdziesz w naszym serwisie.

Zazwyczaj jednakowa czcionka

Trzeba przyznać, że poza takimi sprawami, jak formatowanie tabel, wklejanie wykresów i obrazków oraz ewentualne dodawanie pól tekstowych, które je otoczą, w pracy dyplomowej nie ba zbyt dużo formatowania tekstu. Wszak cała nasza rozprawka powinna wyglądać według jednego schematu. Zazwyczaj jest to jednakowa czcionka zawsze o tym samym rozmiarze oraz analogicznie ta sama interlinia między poszczególnymi wierszami.

Możliwość

Analogicznie jest z pisaniem tytułów kolejnych rozdziałów i podrozdziałów w tekście, jak również z przypisami. Mogą się one, a nawet powinny różnić innymi parametrami czcionki i ustawień akapitu, ale wciąż dla wszystkich przypisów, czy też tytułów ten styl będzie taki sam.

Wykorzystywanie może ułatwić

Właśnie, pojawiło się słowo styl. Jego stosowanie może bardzo pomóc w pisaniu prac dyplomowych, ponieważ nieco zautomatyzuje cały proces przygotowywania całego tekstu. Napisaliśmy powyżej, że mamy w naszej pracy, w jej zasadniczej części trzy podstawowe typu formatowania tekstu:

  • części zasadniczej
  • tytułów rozdziałów i przypisów

Aby formatować te elementy na poszczególne typy, wystarczy posłużyć się stylami.

Tedy zaznaczanie tekściku

Program Word oferuje takie działanie. Skoro mamy trzy (być może więcej w niektórych przypadkach) style dla tekstu, utwórzmy sobie trzy style w Wordzie. W tedy wystarczyć będzie zaznaczanie tekstu i klikanie określonego zdefiniowanego stylu.