Źródła

  1. Reizes-Dzieduszycki J. Publikacje elektroniczne w procesie komunikacji społecznej [w] Juda M. Książka i prasa w systemie komunikacji społecznej, Lublin 2002, s. 233-244
  2. Wiedza i życie, Zmierzch epoki Gutenberga, czerwiec 2001, s. 56-58,
  3. Polonistyka, czytam, wiec jestem, luty 2002, 82-86,
  4. http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,52981,2222272.html(03.07.2007)
  5. http://ksiazki.wp.pl/wiadomosci/id,28936,wiadomosc.html (03.07.2007)