Internet

Każdy użytkownik Internetu może mieć własny udział w tym co znajduje się na poszczególnych stronach, np. poprzez edycje haseł encyklopedii, tworzenie własnych stron www, czy udział na forach dyskusyjnych.

Spośród cech wyróżniających publikacje cyfrowe do najbardziej wyróżniających można zaliczyć:

  • Przekaz elektroniczny uczestniczy w przekazywaniu informacji od nadawcy do odbiorcy
  • Charakter zapisu wpływa na odbiór i rozumienie treści przekazu, który jest wzbogacony o elementy multimedialne
  • Determinuje sposób funkcjonowania wśród społeczności oraz jego charakter i treść
  • Wyjątkowy sposób zapisu, opracowania i odczytania. Odczytywanie może być w pełni zgodne z intencjami twórcy, lub też może oddawać tylko cześć jego wewnętrznej treści.