Internet

Obecnie możemy także spotkać się z przykładami wydawnictw elektronicznych, które diametralnie odbiegają od swoich wersji drukowanych. Chodzi tu przede wszystkim o publikacje z branży komputerowej. Do odczytania pełnej treści czasopisma konieczne jest zapoznanie się z wersją elektroniczną. Można pokusić się o przypuszczenia, że w przyszłości zawłaszcza pisma specjalistyczne będą udostępniane wyłącznie w formie elektronicznej, co zmieni diametralnie sposób komunikacji pomiędzy odbiorcą a nadawcą.