Początek cyberwypożyczalni

Wraz z rozwojem i wkroczeniem książki elektronicznej na rynku czytelniczym, w sieci powstaje coraz więcej wypożyczalni, które udostępniają swoim klientom zgromadzone zbiory. Są one miła odmianą dla tych, którym spowszedniały standardowe biblioteki. Moda na ten sposób udostępniania publikacji przyszła do nas z sąsiednich krajów Europy Zachodniej i cieszy się coraz większą popularnością. Zarówno wśród zwykłych uczniów i studentów jak i specjalistów, którzy mają dostęp do publikacji nie osiągalnych na co dzień. Stałymi klientami są osoby, którym brak jest czasu na chodzenie do bibliotek i wyszukiwanie książek.