Rola wydawnictw elektronicznych w komunikacji społecznej

Publikacje elektroniczne są wiernymi kopiami swoich wydawniczych oryginałów. Dokładnie naśladują cechy ikoniczne swoich pierwowzorów a także piśmiennicze i formalne. Osiągnięcia takiego ostatecznego efektu możliwe jest dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii, zwłaszcza skanerów.