Rola wydawnictw elektronicznych w komunikacji społecznej

Forma publikacji wpływa zarówno na sposób przedstawienia danego dokumentu a tym samym rodzaj komunikacji jaki nawiązuje z odbiorcą. Upowszechnienie materiałów w niniejszej formie stawia sobie za cel dotarcie do jak największej liczby odbiorców. Stąd też znaczna część tekstów będących w obiegu w Internecie stanowią publikacje literackie i paraliterackie, ponieważ są one najczęściej wykorzystywane i czytane. Powstające biblioteki wirtualne rozumiane jako instytucjonalnie sformalizowane przedsięwzięcia, zmierzające do utrwalenia na nośnikach czytelnych maszynowo wszelkiego typu przekazów1, maja ułatwiać dostęp do poszukiwanych tekstów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.